Komunikat odnośnie 1% podatku! Ważne!

Informujemy, że jeszcze nie można przekazywać 1% swojego podatku na rzecz Fundacji. Mamy wiele zapytań, czy można w ten sposób wesprzeć Fundację. Niestety, ale przepisy regulujące działalność stowarzyszeń i fundacji jasno definiują te zasady. Dopiero po upływie 2 lat, prężnego działania podmiotu, można starć się o status OPP i uzyskać zgodę KRS na przyjmowanie 1% podatku.

Nasza Fundacja jako pełnoprawny podmiot wpisany do KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) może legalnie działać i pomagać potrzebującym, co robimy. Na rzecz Fundacji można dokonywać wpłat za pośrednictwem Facebook, formularza Wpłacam NGO a także bezpośrednio na konto Fundacji.

Przypominamy, że tylko wpłata na rachunek bankowy Fundacji jest podstawa odliczenia darowizny od kwoty podatku.

Wszystkie środki przeznaczane są na działalność statutową czyli na zakup części do remontowanych rowerów dla dzieciaków. Zarząd Fundacji ani żadna osoba z nią związana nie pobiera wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji w organizacji.

Statut Fundacji w formacie PDF

Tak pomagamy

Wszystkim darczyńcom dziękujemy.