1 października 2018

Polityka prywatności

Celem zapewnienia najwyższej jakości usług, wykorzystujemy informacje przechowywane w Twojej przeglądarce internetowej.

Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje sposób w jaki Fundacja Wielka radość na małych kółkach z siedzibą w Dyminach, przy ul. Karmelowej 1, 25-090 Dyminy, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000751479, REGON: 381461697, NIP: 6572940546 (dalej zwana „Fundacja”), gromadzi, przechowuje i wykorzystuje informacje o użytkownikach odwiedzających jej domeny.

Ochrona prywatności

fundacja kładzie ogromny nacisk na poszanowanie prywatności użytkowników odwiedzających nasze serwisy. Nie staramy się identyfikować naszych użytkowników, a zbierane, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane są wyłącznie do administrowania serwisem.

Gromadzenie danych

Jak czyni to znaczna część serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.  Poniżej zamieszczamy zakres informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW:

  • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)
  • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwa,
  • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
  • czas nadejścia zapytania,,
  • pierwszy wiersz żądania http,
  • kod odpowiedzi http
  • liczbę wysłanych przez serwer bajtów
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony Biura nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce użytkownika,
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP

Nie łączymy powyższych danych z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę WWW. Pliki z logami mogą być analizowane m.in. w celu określenia, częstotliwości odwiedzin konkretnych serwisów oraz znalezienia i identyfikacji potencjalnych błędów.

Dane osobowe uzyskiwane są jedynie, gdy użytkownik udostępni je w trakcie rejestracji, przesyłając pocztę elektroniczną, wypełniając formularz, składając zamówienia na usługi lub produkty, w zapytaniach o zamawiane materiały oraz w podobnych sytuacjach, w których użytkownik zdecydował się przekazać takie informacje firmie.

Gdy dane użytkownika przekazywane są osobom trzecim, aby zrealizować usługę czy dostarczyć produkt lub w innych celach, do których zostało udzielone przez użytkownika upoważnienie, używa się takich środków technicznych i organizacyjnych, które zapewniają absolutny rygor przestrzegania odpowiednich przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa danych.

Baza danych pozostaje w Fundacji. Przechowujemy ją w specjalnych  jednostkach przetwarzania danych bądź na serwerach firm działających w naszym imieniu i odpowiedzialnych przed nami. Fundacja nie udostępnia danych osobowych użytkownika stronom trzecim w sposób niezgody z prawem.

Przechowywanie danych

Logi będą przez nas przechowywane są przez czas nieokreślony i wspierać będą administrowanie serwisem m.in. poprzez generowanie statystyk. Ich zawartość będzie ujawniana wyłącznie osobom upoważnionym do administrowania serwerem. Wasze dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w tylko w celu żądanych przez prze usług lub też w innych celach, na które użytkownik wyraził zgodę. Wyjątek stanowią przypadki, w których prawo przewiduje inaczej. Fundacja dołoży należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

Pliki Cookies

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisach Fundacji nie przechowują żadnych danych osobowych zebranych od użytkowników.

Poziom ochrony przed Cookies ustawia się w każdej przeglądarce, aż do całkowitego blokowania plików Cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać lub utrudniać korzystanie z niektórych funkcji strony.

Ustawienia przeglądarki Twojego urządzenia pozwalające na zapisywanie plików oznaczają, że wyrażasz zgodę, aby pliki te zapisywane były na Twoim urządzeniu.

Zawartość strony

Wszelkie treści oraz zdjęcia, grafiki, schematy, wykresy itp. zamieszczone na stronie oraz przesyłane w formie newslettera stanowią przedmiot praw Fundacji oraz podlegają ochronie prawami autorskimi i własności intelektualnej.

Prosimy o niekopiowanie, nierozpowszechnianie, niepublikowanie i nieprzetwarzanie zawartości strony w części oraz w całości. Na wykorzystywanie treści oraz pozostałych materiałów musicie uzyskać naszą pisemną zgodę.

Informacja dotycząca danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Fundacja. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych może uniemożliwić nam świadczenie Tobie usług drogą elektroniczną

Powierzając nam swoje dane osobowe masz prawo wglądu do nich, prawo żądania ich aktualizacji oraz prawo żądania ich usunięcia.

Odnośniki do innych stron

Polityka Prywatności ma zastosowanie wyłącznie do strony internetowej Fundacji. Serwis zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy zagwarantować wysokich standardów dotyczących prywatności na innych stronach internetowych, do których zamieszczamy linki, ani nie przyjmujemy na siebie odpowiedzialności za zawartość innych stron internetowych, a Polityka Prywatności nie ma zastosowania do żadnych stron, do których linki zamieszczamy.

Sugerujemy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności dotyczącej tych stron.

Zmiany

W przypadku zmiany Polityki Prywatności, wprowadzone zostaną do niej odpowiednie modyfikacje.

Kontakt

Jeśli masz pytania lub skargi związane z przestrzeganiem przez nas Polityki Prywatności oraz jeśli masz sugestie lub komentarze, które pozwolą nam podnieść jakość naszej Polityki Prywatności, a także jeżeli chcesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, skontaktuj się z nami: fundacja@wielkaradosc.org