25 kwietnia 2019

Szukasz pomocy?

Pomoc Fundacji „Wielka radość na małych kółkach” oparta jest na zasadach określonych w statucie Fundacji oraz zgodnie z regulaminami: Regulamin udzielania pomocy przez Fundację „Wielka radość na małych kółkach” oraz Regulamin przekazywania rowerów na rzecz Fundacji „Wielka radość na małych kółkach”.

Każdy przypadek rozpatrywany jest przez nas indywidualnie.

Jeśli poszukujesz wsparcia dla siebie lub bliskiej Ci osoby – napisz do nas lub zadzwoń. Udzielimy Ci szczegółowych informacji.

Każda osoba, która potrzebuje pomocy dla siebie lub swoich bliskich, powinna pamiętać, że może również zwrócić się z prośbą o wsparcie np. do Miejskiego/Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub innej jednostki państwowej/samorządowej, która znajduje się najbliżej jej miejsca zamieszkania.

Regulamin udzielania pomocy

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej

Oświadczenie otrzymania pomocy rzeczowej

Klauzula RODO

O obecnie realizowanych przez nas projektach na bieżąco informujemy w zakładce Aktualności.